Dokumenty

Školní řád

Řády a informace

Ikona

Koncepce rozvoje školy 966.92 KB 14 downloads

...
Ikona

Návrh rozpočtu 2018 375.82 KB 5 downloads

...
Ikona

Volební řád školské rady 1.53 MB 6 downloads

...
Ikona

Sebepoškozování 301.35 KB 11 downloads

...

Školní vzdělávací programy

Ikona

Preventivní program 2017-2018 342.65 KB 4 downloads

...
Ikona

C - ŠVP - školní družina 446.21 KB 15 downloads

...
Ikona

D - ŠVP - školní klub 407.38 KB 7 downloads

...
Ikona

Nadstandardní aktivity školy 15.47 MB 8 downloads

...

Ochrana oznamovatelů

Formuláře ke stažení

Ikona

Odhláška ze zájmového útvaru 304.84 KB 5 downloads

...
Ikona

Přihláška na doučování 302.24 KB 43 downloads

...
Ikona

Přihláška na zájmový útvar 302.02 KB 24 downloads

...
Ikona

Přihláška ke stravování 384.27 KB 30 downloads

...
Ikona

Přihláška do školní družiny 354.56 KB 418 downloads

...
Ikona

Přihláška do školního klubu 359.66 KB 139 downloads

...

Školní úraz

Administrace školního úrazu se řídí Vyhláškou č. 64/2005 Sb. ze dne 2. 2. 2005 o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů v jejím platném znění. Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 57/2010 (podle § 4 odst. 5 vyhlášky č. 64/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se postupuje od 1. 5. 2010). 

Pokud zákonný zástupce poškozeného žáka požaduje odškodnění úrazu, je povinen u Lenky Morové (referentky) podat písemnou žádost a vyplnit dotazník pro poškozeného (viz příloha). Dále je povinen dodat kopii lékařské zprávy z prvního ošetření poškozeného žáka. Na základě těchto tiskopisů a lékařské zprávy škola úraz hlásí příslušné pojišťovně a dojde k jeho odškodnění.

Ikona

Vyhláška 64/2005 Sb. 362.56 KB 2 downloads

...
Ikona

Vyhláška 57/2010 Sb. 536.27 KB 2 downloads

...

Zápisy ze zasedání školské rady

Výroční zprávy

Ikona

Výroční zpráva 2012-2013 575.13 KB 9 downloads

...
Ikona

Výroční zpráva 2013-2014 656.03 KB 3 downloads

...
Ikona

Výroční zpráva 2015-2016 759.14 KB 2 downloads

...
Ikona

Výroční zpráva 2016-2017 1.83 MB 1 downloads

...
Ikona

Výroční zpráva 2017-2018 4.79 MB 1 downloads

...
Ikona

Výroční zpráva 2018-2019 8.84 MB 3 downloads

...
Ikona

Výroční zpráva 2019-2020 3.43 MB 3 downloads

...
Ikona

Výroční zpráva 2020-2021 12.93 MB 3 downloads

...
Ikona

Výroční zpráva 2021-2022 10.45 MB 37 downloads

...
Ikona

Výroční zpráva 2022-2023 21.44 MB 16 downloads

...