Školní družina

Provozní doba ŠD

 • od 5:45 do 7:45
 • od 11:40 do 16:00

Přihlášení žáků do ŠD

 • po řádném vyplnění přihlášky do ŠD, která je dostupná na webu školy.
 • vyplněné přihlášky doručte do školy v týdnu od 23. 8. 2021 nebo osobně v prvním týdnu zahájení nového školního roku
 • přednost mají žáci zaměstnaných rodičů
 • je možno přihlásit žáky 1. – 4. ročníků
 • poplatek za ŠD je 100,-Kč za měsíc (rok 2021 400,- Kč/rok 2022 600,- Kč)
 • peníze jsou použity na materiální vybavení výchovných činností ve školní družině

Podmínky docházky do ŠD:

 • individuálně podle přihlášek
 • doba výchovné činnosti je od 13:00 do 15:00 hod. (během této doby děti nevyzvedávejte, narušujete výchovnou činnost a nemusíme být přítomni ve ŠD)
 • dítě lze vyzvednout před 13:00 hod. nebo po 15:00 hod. nebo po předem domluvené době s paní vychovatelkou
 • zákonní zástupci si dítě vyzvedávají platnou kartou, kterou čipují ve vchodu školy
 • pokud není žák vyzvednut ve stanovenou dobu (do 16:00 hod), rodič bude informovaný telefonicky, dítě bude poučeno o bezpečnosti na ulici a propuštěno domů

Organizace přijetí žáků první školní den v daném školním roce

 • přednostně se do ŠD přijímají žáci 1. ročníků od 8:30 do 9:30 hod. ve všech odděleních ŠD
 • od 9:30 do 10:00 hod. se přijímají žáci 2. ročníků, kteří doplňují stavy ve všech odděleních do počtu 30 dětí. Zákonní zástupci musí počítat s tím, že se dítě nemusí dostat do stejného oddělení, které navštěvovalo v prvním ročníku

Ke stažení

Kontakt na školní družinu

Markéta Ryvolová, vedoucí školní družiny
mobil: 736 472 815
e-mail: ryvolova@zskratka.cz