Školní družina

Provozní doba ŠD

 • od 5:45 do 7:45
 • od 11:40 do 16:00

Přihlášení žáků do ŠD

 • po řádném vyplnění přihlášky do ŠD, která je dostupná na webu školy.
 • vyplněné přihlášky doručte do školy v týdnu od 24. 8. 2022 nebo osobně v prvním týdnu zahájení nového školního roku
 • přednost mají žáci zaměstnaných rodičů
 • je možno přihlásit žáky 1. – 4. ročníků
 • poplatek za ŠD je 100,-Kč za měsíc (rok 2022: 400,- Kč / rok 2023: 600,- Kč)
 • peníze jsou použity na materiální vybavení výchovných činností ve školní družině

Podmínky docházky do ŠD:

 • individuálně podle přihlášek
 • doba výchovné činnosti je od 13:00 do 15:00 hod. (během této doby děti nevyzvedávejte, narušujete výchovnou činnost a nemusíme být přítomni ve ŠD)
 • dítě lze vyzvednout před 13:00 hod. nebo po 15:00 hod. nebo po předem domluvené době s paní vychovatelkou
 • zákonní zástupci si dítě vyzvedávají platnou kartou, kterou čipují ve vchodu školy
 • pokud není žák vyzvednut ve stanovenou dobu (do 16:00 hod), rodič bude informovaný telefonicky, dítě bude poučeno o bezpečnosti na ulici a propuštěno domů

Organizace přijetí žáků první školní den v daném školním roce

 • přednostně se do ŠD přijímají žáci 1. ročníků od 8:30 do 9:30 hod. ve všech odděleních ŠD
 • od 9:30 do 10:00 hod. se přijímají žáci 2. ročníků, kteří doplňují stavy ve všech odděleních do počtu 30 dětí. Zákonní zástupci musí počítat s tím, že se dítě nemusí dostat do stejného oddělení, které navštěvovalo v prvním ročníku

Ke stažení

Ikona

Přihláška do školní družiny 354.56 KB 222 downloads

...
Ikona

Přihláška do školního klubu 359.66 KB 81 downloads

...

Kontakt na školní družinu

Markéta Ryvolová, vedoucí školní družiny
mobil: 736 472 815
e-mail: ryvolova@zskratka.cz