Školní bazén

Na základní škole se nachází plavecký bazén s tryskami, se slanou vodou, který má rozměry 16,4 x 8,2 m a je hluboký 0,9 až 1,45 m.

V tomto bazénu probíhá v dopoledních hodinách výuka plavání pro naše žáky v rámci hodin tělesné výchovy, dále pro ostatní základní školy a mateřské školy v našem městě.

Plavecká liga

Naši žáci mohou využít bazén i v rámci Plavecké ligy.

Plavecká liga bude v tomto školním roce vždy ve čtvrtek od 7:00 do 7:45 hod.

 • Je určena pro žáky 4. – 9. ročníků.
 • První plavecká liga proběhne 16. 9. 2021.
 • Vstup přes bazén.
 • Přihlášku žáci dostanou na první hodině.

Přístup pro veřejnost

V odpoledních hodinách je bazén přístupný i veřejnosti za těchto podmínek:

 1. smluvní podmínky /tzn. uzavření smlouvy mezi provozovatelem  – školou – a nájemcem – vhodné pro opakované plavání max. skupiny 30 lidí – cena za pronájem bazénu je 950,- Kč/hodina. Termín po dohodě s referentkou DČ školy p. Lenkou Morovou.
 2. jednorázový pronájem na základě hotovostní úhrady /PPD do pokladny školy/. I v tomto případě je nutná dohoda s referentkou DČ školy p. Lenkou Morovou.
 3. plavání v rámci  Plavecké školy Jednička, která zde působí od září 2014.
 4. Jednotlivci či soukromé osoby bez předchozí domluvy do bazénu přístup nemají.

Plavecká škola Jednička - kurzy pro veřejnost

Termíny kurzů

 • 14. 9. – 2. 11. 2021
 • 16. 11. – 21. 12. 2021 (6 lekcí, cena pro děti od 1 do 4 let je 900,- Kč, pro děti od 4 do 15 let je 1140,- Kč – viz Aktualita)
 • 4. 1. – 15. 2. 2022
 • 1. 3. – 12. 4. 2022
 • 19. 4. – 31. 5. 2022

Kurzy pro rodiče a děti od 1 roku do 4 let

 • probíhají v časech od 16.00 do 17.30 hod.
 • délka jedné lekce je 30 min
 • kurz se platí jako celek (7 lekcí), cena 1050,- Kč

Kurzy pro děti od 4 do 15 let

 • probíhají v časech od 17:30 do 19:00 hod
 • délka jedné lekce je 45 min
 • kurz se platí jako celek (7 lekcí), cena 1330,- Kč

Kontakt

tel. 720 732 534 – Bc. Jana Pokorná.

tel. 721 609 747 – Lenka Morová

Fotogalerie