Nadaní žáci

Nadstandardní aktivity (nad rámec výuky)

Jméno učitele / učitelky Název aktivity Kontakt
1. B
Mgr. Zahradníková
Letem světem
1. A
Mgr. Piskelová
VEX 1, 2, 3
2. A
Mgr. Rulcová
Chytré hlavičky
2. B
Mgr. Mašatová
Koumáci
2. C
Mgr. Hubertová
Badatelé
4. C
Mgr. Blažková
Šikulové
5. A
Mgr. Adámek
Rozum do kapsy (Dě, Př, Vl)
5. C
Mgr. Kodytková
Koumák (Dě, Př, Vl)
I. st
Mgr. Šestáková
Školní časopis ČJ, AJ
II. st
Bc. Šesták
Školní časopis ČJ, AJ
I. st
Mgr. Kabeláčová
Bc. Pořická
Laboratoř Dr. Nefaria
VV II. st
Mgr. Ostrihoňová
Výtvarný ateliér
VV I. st
Mgr. Ostrihoňová
Výtvarný ateliér Junior

Výuka - péče o nadané žáky a žáky s mimořádným zájmem o danou oblast

Jméno učitele / učitelky Název aktivity Kontakt
1. A
Mgr. Jedličková
Matematika - tandemová výuka (TU Mgr. Piskelová)
AJ
Mgr. Kantová
Výuka Aj žáků I. st. ve vyšším ročníku
I. st.
Mgr. Novotná
Poznáváme svět a český jazyk (skupina nadaných žáků)
ICT
Mgr. Novotný
3D grafika a programování

Přehled činnosti kroužků ve ŠKOLNÍM KLUBU I. stupeň

Jméno učitele / učitelky Název aktivity Kontakt
4. A
Mgr. Jedličková
Zábavná logika
AJ
Mgr. Kutílková
AJ časopis
EWO
Mgr. Hubertová
Envirom.vých.
PLAV
Mgr. Kokmanová
Plavání
Flor.
Bc. Žihlová
Florbal

Ke stažení