SRŠ

Základní informace

Spolek rodiče škole (dále jen SRŠ) byl zapsán 9. 12.2014 u krajského soudu v Ústí nad Labem, jako spolek určený k organizování společných sportovních, kulturních a společenských akcí pro členy spolku, jejich rodinné příslušníky a žáky Základní školy Krátká 676 v Klášterci nad Ohří.

  • Zapsán byl pod identifikačním číslem 26649080.
  • Řídí se platnými stanovami spolku, které jednou ročně schvaluje valná hromada. (viz. příloha)

Předseda spolku:

Mgr. Ivana Blažková
tel.: +420 604 148 893
ID datové schránky: efhx8kq

Pokladní:

Bc. Jana Pokorná

Členské příspěvky pro školní rok 2021/2022 jsou 150,-Kč /žák (pokud jsou na škole sourozenci, stačí odevzdat poplatky jen za jedno dítě)

Pravidla pro čerpání příspěvků ze SRŠ

  • Odměny pro žáky školy za reprezentaci školy
  • Náklady na dopravu spojenou s reprezentací školy
  • Odměny pro žáky naší školy do soutěží organizovaných na půdě školy (pěvecké, recitační, sportovní apod.)
  • Odměny za mimořádný úspěch pro jednotlivé žáky (schvaluje ředitel školy a předseda spolku)
  • Podpora spolupráce s MŠ
  • Příspěvek žákům k ukončení školního roku v pátých a devátých ročnících
  • Drobné předměty, jako odměny pro žáky, si můžete do vyčerpání zásob vyzvednout na bazénu

Ke stažení