Školní jídelna

Kontakt na školní jídelnu

tel.: 474 774 939
mobil: 733 712 437
e-mail: polakova@zskratka.cz

Prodej stravného na září 2021

 • 30. a 31. 8. 2021 od 8:00 do 14 hod.
 • Stravné se přihlašuje 2 pracovní dny předem.
 • Je možné zakoupit čip a stravné pro nastupující 1. ročníky.
 • Žádáme všechny rodiče, aby po zaslání stravného na účet školní jídelny objednali dětem obědy.
 • Objednat je možno 2 pracovní dny předem, odhlásit 1 pracovní den.
 • Jestliže strávníci nebudou mít  oběd přihlášený včas, nemůžou ho dostat.

Odhlašování a přihlašování obědů

 • Každý strávník si ručí za své přihlášení a odhlášení obědů přes systém Strava.cz nejpozději 2 dny předem nebo musí zavolat nejpozději do 7:30 hod vedoucí školní jídelny.
 • Platební údaje, číslo účtu a VS dostanete u vedoucí školní jídelny.
 • Nezapomínejte uvádět do poznámek pro příjemce jméno a příjmení žáka.

Stravné

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších novel.

Stravné se platí podle věku dítěte, který dosáhne ve školním roce od 1. 9. 2020 – do 31. 8. 2021 (včetně prázdnin)

STRAVNÉ SE HRADÍ PODLE VĚKU DÍTĚTE: 

 • stupeň – 6 – 10 let (24,- Kč)
 • stupeň – 11 – 14 let (26,- Kč)
 • stupeň – 15 a více (27,- Kč)

Dodatečné pokyny:

 • Využívejte platby převodem na účet jídelny.
 • Hotově mohou platit pouze žáci, rodičům vstup zakázán.

Alergeny v potravinách

Odvolání na legislativu:

 • EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
 • ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.

Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině
voda není alergenní.

Vysvětlení:

Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u
přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která může vyústit až anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně–jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

Alergická reakce: Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se
specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu. Existují různé druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobín E = IgE. Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergické reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup je rychlý po požití nebo přítomnosti v prostředí. Zpravidla 1 hodinu po požití.

Projevy alergické reakce: kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy–to je výčet relativně mírné reakci, může ale vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku.

Většinou zanikají v souladu a narůstajícími roky.
Intolerance – averze: Je to též nepříjemná reakce, její nástup trvá delší dobu a projevuje se nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Symptomy potravinové intolerance vznikají delší dobu a nezahrnují imunitní odezvu. – nadýmání, průjem anebo zácpou. Nejedná se o alergickou reakci.

Prahové hodnoty: Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické
reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný prah, takže nelze
objektivně stanovit univerzální hodnotu.

Běžné potravinové alergeny: Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo
14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody, rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.

Seznam potravinových alergenů , které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU:

 1. Obiloviny obsahující lepek – nejedná se o celiakii, výrobky z nich
 2. Korýši a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
 3. Vejce a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny ohrožující život
 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich
 7. Mléko a výrobky z něj – patří mezi potraviny ohrožující život
 8. Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
 9. Celer a výrobky z něj
 10. Hořčice a výrobky z ní
 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
 13. Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
 14. Měkkýši a výrobky z nich