Výměna vzduchotechnické jednotky pro odvětrávání kuchyně ZŠ Krátká

Předmětem projektu je instalace  nové vzduchotechniky pro gastronomický provoz ve stávající kuchyni a výdeji jídel na Základní škole, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

  • Dotace EU: 1 479 752,- Kč (70 %)
  • Vlastní zdroje: 634 180,- Kč (30 %)
  • Celkem: 2 113 932,-Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Výměna VZT kuchyně