Modernizace dílen na ZŠ Krátká

Modernizace dílen na ZŠ Krátká, Klášterec nad Ohří
reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013178

Hlavním cílem projektu je modernizace stávajících školních dílen. Díky realizaci projektu bude vybudována moderní polytechnická dílna pro výuku se zapojením digitálních technologií, která zároveň bude využívána i jako laboratoř moderních technologií např. pro 3D tisk, elektrické mikroskopy a základy programování – robotiku.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

  • Dotace: 1 531 775,93,- Kč
  • Vlastní zdroje: 170 197,33,- Kč
  • Celkem: 1 701 973,26,-Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Modernizace dílen