Projekty

Společně se zlepšujeme III.

Příjemce dotace: Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres ChomutovRegistrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020594 Období realizace: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023 Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů

O projektu »

Modernizace dílen na ZŠ Krátká

Modernizace dílen na ZŠ Krátká, Klášterec nad Ohří reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013178 Hlavním cílem projektu je modernizace stávajících školních dílen. Díky realizaci projektu bude vybudována moderní polytechnická dílna pro výuku se

O projektu »

Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako

O projektu »

Partnerství škol Comenius

Do realizace projektu se zapojí spolu se svými vyučujícími žáci 1. – 9. ročníku a bude přizvána rodičovská veřejnost, zástupci místní samosprávy i široká veřejnost tak, aby byly naplněny cíle

O projektu »

Společně se zlepšujeme

Příjemce dotace: Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres ChomutovRegistrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011734 Období realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských

O projektu »

Projekt START

Základní škola Krátká se zapojila do projektu START. Jedná se o projekt města Klášterce nad Ohří, který podporuje inkluzivní vzdělávání a do něhož jsou zapojeny všechny ZŠ a MŠ. Tento

O projektu »

Nová škola 2010

Název projektu: Nová škola 2010 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1115 Typ projektu: individuální projekt Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Doba

O projektu »