Projekty

Digitalizujeme školu
Projekty
honza_richter

Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1 V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu

O projektu »
Projekty
honza_richter

OP JAK – Šablony I

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

O projektu »

Digitalizujeme školu

Realizace investice národního plánu obnovu – komponenta 3.1 V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi

O projektu »

Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách

O projektu »

Společně se zlepšujeme III.

Příjemce dotace: Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres ChomutovRegistrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020594 Období realizace: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023 Naše škola čerpá finanční

O projektu »

Modernizace dílen na ZŠ Krátká

Modernizace dílen na ZŠ Krátká, Klášterec nad Ohří reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013178 Hlavním cílem projektu je modernizace stávajících školních dílen. Díky realizaci projektu bude vybudována moderní

O projektu »

Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň

O projektu »

Partnerství škol Comenius

Do realizace projektu se zapojí spolu se svými vyučujícími žáci 1. – 9. ročníku a bude přizvána rodičovská veřejnost, zástupci místní samosprávy i široká veřejnost

O projektu »

Společně se zlepšujeme

Příjemce dotace: Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres ChomutovRegistrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011734 Období realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 Naše škola

O projektu »

Projekt START

Základní škola Krátká se zapojila do projektu START. Jedná se o projekt města Klášterce nad Ohří, který podporuje inkluzivní vzdělávání a do něhož jsou zapojeny

O projektu »