Letní sportovně turistický kurz Malá Skála 2024

Pozor - kurz je určen pouze pro 8. ročníky

Základní škola Krátká

Aktuální dění:

Aktuality

Den pro školu

Ve čtvrtek 2. května se žáci šestého ročníku zúčastnili setkání s odborníkem z praxe. Tato setkání jsou nazvaná „Den pro školu“.

Přečíst článek »
Aktuality

Krajské kolo štafetového poháru 2024

Již třetím rokem sportovci 1. stupně obhájili zlatou medaili ve Štafetovém poháru.Tím si žáci Základní škola Krátká – Klášterec nad Ohří zajisitli postup do republikového finále, které se koná 23.5. 2024 v Trutnově.

Přečíst článek »

Projekt HAPPY HANDS

Během října 2023 se žáci naší školy zapojili do projektu HAPPY HANDS a navrhli vlastní design potisku dávkovačů na pěnové mýdlo. 

Dávkovače v rámci projektu zajistila firma Apex Central Europe, s.r.o.

Více informací zde: https://www.zskratka.cz/happy-hands-2/

Nakoukněte k nám

Školní časopis

V rámci nadstandardních aktivit vzniká školní časopis pro 1. i 2 stupeň pod vedením Mgr. Zuzany Šestákové a Bc. Jana Šestáka.

Novinky související s COVID-19

Ošetřovné aktuálně

Potvrzení školy se nedokládá, nahrazuje se čestným prohlášením osoby, která o dítě pečuje. https://www.mpsv.cz/osetrovne Krizové ošetřovné Způsob podání žádosti: Online na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (Pečující osoba předkládá

Přečíst článek »

Krátce z historie

Základní škola Klášterec nad Ohří, Krátká 676 je typizovaná modulární stavba (7 pavilonů), která byla uváděna do provozu v letech 1987 – 1989. Provoz školy byl zahájen 1.9.1987. Její umístění na východním okraji nejmladší části bytové zástavby města Klášterce nad Ohří vytváří poměrně stabilizované podmínky optimální naplněnosti.

V souladu s dikcí § 13a odst. 2 a § 13 b odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství byla škola zařazena do sítě škol s účinností od 1.9.1996. S platností od 1.10.1992 je škola v souladu s dikcí zákona č. 564/1990 Sb., samostatným právním subjektem, který od 1.1.1993 hospodaří jako příspěvková organizace.

Současnost

Škola realizuje hlavní činnost v prostorách, které tvoří 21 kmenových tříd, 2 odborné učebny pro výuku výpočetní techniky, 1 pracovna dramatické výchovy, 1 odborná učebna českého jazyka a literatury, 1 pracovna hudební výchovy, 2 odborné učebny přírodopisu, z toho 1 se zaměřením na výuku chemie a ekologie, 1 odborná pracovna zeměpisu, 1 odborná učebna dějepisu, 1 odborná pracovna fyziky a 4 učebny cizích jazyků.

Dále jsou ve škole 4 oddělení školní družiny, 1 oddělení školních dílen, dvojice tělocvičen, plavecká učebna, školní knihovna, školní jídelna, venkovní sportoviště, jehož součástí jsou tenisové kurty, o něž se spolu se školou stará na základě smlouvy o spolupráci Občanské sdružení TERA.

Partneři školy