Základní škola Krátká

Aktuální dění:

Pythagoriáda – okresní kolo

Okresní kolo 44. ročníku Pythagoriády se konalo 7. 12. 2021.  Kvůli probíhající pandemii proběhlo letos netradičně v on-line prostředí. Naši školu reprezentovali dva žáci. Vilém Chrvala ze 6.B získal 4

Přečíst článek »

Ošetřovné aktuálně

Potvrzení školy se nedokládá, nahrazuje se čestným prohlášením osoby, která o dítě pečuje. https://www.mpsv.cz/osetrovne Krizové ošetřovné Způsob podání žádosti: Online na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho

Přečíst článek »

Novinky související s COVID-19

Ošetřovné aktuálně

Potvrzení školy se nedokládá, nahrazuje se čestným prohlášením osoby, která o dítě pečuje. https://www.mpsv.cz/osetrovne Krizové ošetřovné Způsob podání žádosti: Online na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho

Přečíst článek »

Uzavření třídy 4.B

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí KHS Ústí nad Labem došlo k uzavření třídy 4. B. Žádost o ošetřovné (děti do 10 let) pro zaměstnavatele Vám vystaví škola. Kontaktujte třídní učitelku

Přečíst článek »

Pokračujeme v PCR testování

Vážení rodiče, Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov pokračuje s PCR testováním podle nastavených pravidel od listopadu 2021 a Vámi (zákonnými zástupci) udělených souhlasů. Děkujeme za Váš

Přečíst článek »

Krátce z historie

Základní škola Klášterec nad Ohří, Krátká 676 je typizovaná modulární stavba (7 pavilonů), která byla uváděna do provozu v letech 1987 – 1989. Provoz školy byl zahájen 1.9.1987. Její umístění na východním okraji nejmladší části bytové zástavby města Klášterce nad Ohří vytváří poměrně stabilizované podmínky optimální naplněnosti.

V souladu s dikcí § 13a odst. 2 a § 13 b odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství byla škola zařazena do sítě škol s účinností od 1.9.1996. S platností od 1.10.1992 je škola v souladu s dikcí zákona č. 564/1990 Sb., samostatným právním subjektem, který od 1.1.1993 hospodaří jako příspěvková organizace.

Současnost

Škola realizuje hlavní činnost v prostorách, které tvoří 21 kmenových tříd, 2 odborné učebny pro výuku výpočetní techniky, 1 pracovna dramatické výchovy, 1 odborná učebna českého jazyka a literatury, 1 pracovna hudební výchovy, 2 odborné učebny přírodopisu, z toho 1 se zaměřením na výuku chemie a ekologie, 1 odborná pracovna zeměpisu, 1 odborná učebna dějepisu, 1 odborná pracovna fyziky a 4 učebny cizích jazyků.

Dále jsou ve škole 4 oddělení školní družiny, 1 oddělení školních dílen, dvojice tělocvičen, plavecká učebna, školní knihovna, školní jídelna, venkovní sportoviště, jehož součástí jsou tenisové kurty, o něž se spolu se školou stará na základě smlouvy o spolupráci Občanské sdružení TERA.

Partneři školy