Základní škola Krátká

Aktuální dění:

Program vzájemného učení

Program vzájemného učení je aktivita podporovaná Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje a klade si za cíl propojit výuku chemie na středních a základních školách formou vzájemné spolupráce žáků obou typů

Přečíst článek »

Novinky související s COVID-19

Uzavření třídy 3.C

Vážení rodiče, na základě komunikace s KHS Ústí nad Labem od 17. 11. došlo k uzavření třídy 3. C. Žádost o ošetřovné pro zaměstnavatele Vám vystaví škola. Kontaktujte třídní učitelku nebo sekretariat@zskratka.cz Doporučené datum

Přečíst článek »

Uzavření tříd 1.A, 4.A, 4.B

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí KHS Ústí nad Labem došlo k uzavření tříd 1.A, 4.A a 4.B. Žádost o ošetřovné pro zaměstnavatele Vám vystaví škola. Kontaktujte třídní učitelku nebo sekretariat@zskratka.cz 1.A

Přečíst článek »

Testování všech bez rozdílu

Vážení rodiče a žáci,  vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v České republice bychom vás chtěli požádat, abyste průběžně sledovali zdravotní stav svého dítěte a v případě jakýchkoliv příznaků nemoci,

Přečíst článek »

Krátce z historie

Základní škola Klášterec nad Ohří, Krátká 676 je typizovaná modulární stavba (7 pavilonů), která byla uváděna do provozu v letech 1987 – 1989. Provoz školy byl zahájen 1.9.1987. Její umístění na východním okraji nejmladší části bytové zástavby města Klášterce nad Ohří vytváří poměrně stabilizované podmínky optimální naplněnosti.

V souladu s dikcí § 13a odst. 2 a § 13 b odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství byla škola zařazena do sítě škol s účinností od 1.9.1996. S platností od 1.10.1992 je škola v souladu s dikcí zákona č. 564/1990 Sb., samostatným právním subjektem, který od 1.1.1993 hospodaří jako příspěvková organizace.

Současnost

Škola realizuje hlavní činnost v prostorách, které tvoří 21 kmenových tříd, 2 odborné učebny pro výuku výpočetní techniky, 1 pracovna dramatické výchovy, 1 odborná učebna českého jazyka a literatury, 1 pracovna hudební výchovy, 2 odborné učebny přírodopisu, z toho 1 se zaměřením na výuku chemie a ekologie, 1 odborná pracovna zeměpisu, 1 odborná učebna dějepisu, 1 odborná pracovna fyziky a 4 učebny cizích jazyků.

Dále jsou ve škole 4 oddělení školní družiny, 1 oddělení školních dílen, dvojice tělocvičen, plavecká učebna, školní knihovna, školní jídelna, venkovní sportoviště, jehož součástí jsou tenisové kurty, o něž se spolu se školou stará na základě smlouvy o spolupráci Občanské sdružení TERA.

Partneři školy