Důležité informace k lyžařskému kurzu
2. stupeň

Lyžařský kurz II. stupně se z důvodu nepříznivých lyžařských podmínek PŘESOUVÁ na termín 12.3.2023 (ne) - 17.3.2023( pá).
S dotazy kontaktujte Petru Žihlovou na tel. 721 322 071.

Potřebné dokumenty k odjezdu: Kopie kartičky pojištěnce, Posudek zdravotní způsobilosti, Potvrzení o seřízení lyží, Bezinfekčnost – ke stažení – odevzdat při odjezdu.

Odevzdat nejpozději do  pátku – 13. 1. 2023!!!
Čas odjezdu bude upřesněn – sledujte stránky školy

Základní škola Krátká

Aktuální dění:

Aktuality

Noc s Andersenem

Naše školní knihovna a její vybraní čtenáři z 2. – 5. ročníků se i letos připojují k akci Noc s Andersenem. Letošní téma Ferda mravenec a spol.

Přečíst článek »

Nakoukněte k nám

Školní časopis

V rámci nadstandardních aktivit vzniká školní časopis pro 1. i 2 stupeň pod vedením Mgr. Zuzany Šestákové a Bc. Jana Šestáka.

Novinky související s COVID-19

Ošetřovné aktuálně

Potvrzení školy se nedokládá, nahrazuje se čestným prohlášením osoby, která o dítě pečuje. https://www.mpsv.cz/osetrovne Krizové ošetřovné Způsob podání žádosti: Online na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (Pečující osoba předkládá

Přečíst článek »

Krátce z historie

Základní škola Klášterec nad Ohří, Krátká 676 je typizovaná modulární stavba (7 pavilonů), která byla uváděna do provozu v letech 1987 – 1989. Provoz školy byl zahájen 1.9.1987. Její umístění na východním okraji nejmladší části bytové zástavby města Klášterce nad Ohří vytváří poměrně stabilizované podmínky optimální naplněnosti.

V souladu s dikcí § 13a odst. 2 a § 13 b odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství byla škola zařazena do sítě škol s účinností od 1.9.1996. S platností od 1.10.1992 je škola v souladu s dikcí zákona č. 564/1990 Sb., samostatným právním subjektem, který od 1.1.1993 hospodaří jako příspěvková organizace.

Současnost

Škola realizuje hlavní činnost v prostorách, které tvoří 21 kmenových tříd, 2 odborné učebny pro výuku výpočetní techniky, 1 pracovna dramatické výchovy, 1 odborná učebna českého jazyka a literatury, 1 pracovna hudební výchovy, 2 odborné učebny přírodopisu, z toho 1 se zaměřením na výuku chemie a ekologie, 1 odborná pracovna zeměpisu, 1 odborná učebna dějepisu, 1 odborná pracovna fyziky a 4 učebny cizích jazyků.

Dále jsou ve škole 4 oddělení školní družiny, 1 oddělení školních dílen, dvojice tělocvičen, plavecká učebna, školní knihovna, školní jídelna, venkovní sportoviště, jehož součástí jsou tenisové kurty, o něž se spolu se školou stará na základě smlouvy o spolupráci Občanské sdružení TERA.

Partneři školy