Společně se zlepšujeme

Příjemce dotace: Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011734

Období realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 2.520.658, – Kč hradíme tyto aktivity:

Základní škola:

 • Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
 • Školní psycholog – personální podpora ZŠ
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
 • Zapojení ICT technika do výuky ZŠ
 • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Školní družina:

 • Školní asistent – personální podpora ŠD
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
 • Projektový den ve ŠD

Školní klub:

 • Školní asistent – personální podpora ŠD
 • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ