Vybudování učebny pro výuku přírodních věd na ZŠ Krátká

Vybudování učebny pro výuku přírodních věd na ZŠ Krátká
reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010211

Projekt je zaměřen na rekonstrukci stávající učebny s cílem vytvoření moderní odborné učebny pro výuku přírodních věd, která bude plně vyhovovat současným trendům ve vzdělávání a umožní podporu v naplňování klíčových kompetencí.

  • Dotace: 2 713 797,68,- Kč
  • Spoluúčast: 142 831,46,- Kč
  • Celkem: 2 856 629,14,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Učebna pro výuku přírodních věd