Kariérová poradkyně

Mgr. Dagmar Ostrihoňová
pedagog, kariérová poradkyně, výchovný poradce
ostrihonova@zskratka.cz

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny kariérové poradkyně pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce mohou proběhnout kdykoliv od pondělí do pátku po předchozí domluvě.

Důležité informace a termíny mají žáci zapsány v žákovské knížce.
Akce pro vycházející žáky lze nalézt na webových stránkách školy v aktualitách.

Důležité odkazy