Společně se zlepšujeme III.

Příjemce dotace: Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020594

Období realizace: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 2.520.658, – Kč hradíme tyto aktivity:

Základní škola:

  • Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
  • Školní psycholog – personální podpora ZŠ
  • Projektové dny
Společně se zlepšujeme III