OP JAK – Šablony I

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Příjemce dotace:

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov

Název projektu:

OP JAK – Šablony I – ZŠ Klášterec Krátká

Registrační číslo projektu:

CZ.02.02.XX/00/22_002/0005347

Období realizace:

1.7.2023 – 31.8.2025

Hodnota dotace:

3 984 778 Kč

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti ČR a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.