Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního
    fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky
    (prevence digitální propasti);
  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
    vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
    nových vzdělávacích programů v oblasti IT.
Digitalizujeme školu