Doplňkové volby

Kandidátní listina pro II. kolo doplňkových voleb do ŠR

Volební řád školské rady

Souhlas s kandidaturou a prohlášení kandidáta

Školská rada – zákon

Jednací řád školské rady

Harmonogram doplňkových voleb do školské rady