Uzavření tříd – aktualizace k 18. 2. 2022

Karanténa od 17. 1. 2022 platí pro očkované i v ochranné lhůtě.

  • Žáci nastupující po karanténě do školy na prezenční výuku nesmí mít příznaky rýmy, kašle a teploty. Podstoupí antigenní test ve škole.
  • Rozhodnutí o karanténě již KHS nevystavuje, řiďte se informacemi z hygieny a pokyny třídních učitelů.
  • Připojení na distanční výuku je povinné.
  • Odhlášení a přihlášení obědů ve školní jídelně si zajišťují zákonní zástupci.
  • Upozorňujeme, že již škola nevystavuje OČR (informace jsou uvedeny v aktualitě o ošetřovném).

Testování se nevztahuje na tyto osoby:

  • Osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.
  • Pro prokázání této skutečnosti je nezbytné předložit potvrzením o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení. Pokud nebude mít zaměstnanec nebo žák toto potvrzení, bude otestován antigenním testem.

Nemůžeme upřesnit termín karantény z důvodu jarních prázdnin od 21. 2. 2022 a z důvodu změn v epidemiologických opatřeních.

Třídy

  • 3.B – karanténa od 17. 2. 2022, návrat do školy upřesníme
  • 8.A – karanténa od 17. 2. 2022, návrat do školy upřesníme