Kreativní renovace dveří školy

Několik žáků naší školy se na výtvarném ateliéru zapojilo do projektu, jehož cílem byla kreativní renovace poškozených dveří ve škole. Ve školní dílně na volitelných hodinách práce s technickými materiály žáci 8. ročníku pod vedením Bc. Romany Šroubkové použili k opravě dveří odřezky dřevěných desek. Ve spolupráci s žáky výtvarného ateliéru podle jejich návrhu žáci v dílnách odřezky opracovali do tvaru potřebného k zakrytí poškození na dveřích. Jeden z výtvarných návrhů vytvořil Mikuláš Jabůrek ze 4. A na hodinách výtvarné výchovy s Mgr. Petrou Vostrou. Další návrh nakreslil Miroslav Majzner z 8. C. Jeho návrh barevně a s detaily dotvořily Anička Yen Nhi Nguyen a Klárka Semanová z 8. C na hodinách výtvarného ateliéru s Mgr. Dagmar Ostrihoňovou. Všichni si vyzkoušeli jiný přístup k výtvarnému tvoření. Nenechali se zaskočit přenosem návrhu na velký formát, podařilo se jim úspěšně zdolat velkou plochu. Poradili si s neobvyklým podkladovým materiálem, zvládli kresbu a malbu na dřevo i plech. Vyzkoušeli si poprvé práci s použitím akrylových fixů a akrylové barvy.

A teď se těší, že se jejich práce bude líbit i ostatním. A škola bude veselejší :-).