Uzavření tříd – informace

Karanténa od 17. 1. 2022 platí pro očkované i v ochranné lhůtě.

 • Žáci nastupující po karanténě do školy na prezenční výuku nesmí mít příznaky rýmy, kašle a teploty. Podstoupí antigenní test ve škole.
 • Rozhodnutí o karanténě, již KHS nevystavuje, řiďte se informacemi z hygieny a pokyny třídních učitelů.
 • Připojení na distanční výuku je povinné.
 • Přihlášení obědů ve školní jídelně si zajišťují zákonní zástupci.
 • Upozorňujeme, že již škola nevystavuje OČR (informace jsou uvedeny v aktualitě o ošetřovném).

Návrat do školy

 • 2. A – nastoupí do školy na prezenční výuku 18. 1. 2022
 • 3. A – nastoupí do školy na prezenční výuku 24. 1. 2022 (distanční výuka pokračuje vzhledem k epidemiologické situaci po dohodě s rodiči do pátku 21. 1. 2022)
 • 5. C – nastoupí do školy na prezenční výuku 19. 1. 2022
 • 6. C – nastoupí do školy na prezenční výuku 20. 1. 2022
 • 7. A – nastoupí do školy na prezenční výuku 20. 1. 2022
 • 9. A – polovina co byla v karanténě nastoupí do školy na prezenční výuku 19. 1. 2022
 • 9. A – druhá polovina nastoupí do školy na prezenční výuku 24. 1. 2022
 • 1. C – nastoupí do školy na prezenční výuku 24. 1. 2022
 • 3. B – nastoupí do školy na prezenční výuku 24. 1. 2022
 • 3. C – nastoupí do školy na prezenční výuku 24. 1. 2022
 • 4. A – nastoupí do školy na prezenční výuku 24. 1. 2022
 • 4. C – nastoupí do školy na prezenční výuku 24. 1. 2022
 • 6. A – nastoupí do školy na prezenční výuku 24. 1. 2022
 • 6. B – nastoupí do školy na prezenční výuku 24. 1. 2022
 • 8. B – nastoupí do školy na prezenční výuku 24. 1. 2022