Třídní schůzky – listopad 2021

V týdnu od 22. – 26. 11. 2021 proběhnou plánované čtvrtletní třídní schůzky jinou formou (bez osobní přítomnosti zákonných zástupců).

Výsledky prospěchu a chování za 1. čtvrtletí budou pedagogové předávat zákonným zástupcům prostřednictvím BAKALÁŘŮ, on-line vysíláním, telefonicky nebo jinými informačními kanály.

Na základě dohody s třídními učiteli nebo vyučujícím daného předmětu se mohou výjimečně realizovat individuální konzultace.