Testování všech bez rozdílu

Vážení rodiče a žáci, 

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v České republice bychom vás chtěli požádat, abyste průběžně sledovali zdravotní stav svého dítěte a v případě jakýchkoliv příznaků nemoci, kterými jsou především rýma, 1-2denní zvýšená teplota, kašel, dušnost, ztráta chuti a čichu, neposílali své děti do školy a kontaktovali dětského lékaře.

Žáci, kteří zůstávají doma a jsou schopni se vzdělávat, budou postupovat podle pokynů vyučujícího.

Naší snahou a přáním je, aby probíhal vzdělávací proces co nejvíce prezenčním způsobem. Jediný prostředek, který společně máme, abychom zabránili šíření onemocnění COVID 19 v naší škole, je dodržování preventivních opatření především v podobě předcházení kontaktu s nakaženou osobou ve školním prostředí.

Dále vás žádáme, abyste své děti do školy neposílali i v případech, pokud máte podezření na kontakt s nemocnými osobami nebo osobami s výše uvedenými příznaky s podezřením na onemocnění Covid-19 (v zaměstnání, v rodině apod.)

Rozumíme rodičům žáků, kterým se nelíbí nezodpovědný přístup některých rodičů, kteří nejsou schopni dodržovat výše uvedená pravidla. Pokud budou žáci z jedné třídy v kontaktu se spolužákem, který je COVID pozitivní, musí celá třída do karantény (= pouze distanční výuka) a všichni žáci musí podstoupit testování PCR testy.

V návaznosti na výše zmíněné a pro zajištění co nejvyšší prevence proti šíření nemoci COVID-19 u nás ve škole, se nám podařilo zajistit antigenní a PCR testování našich žáků přímo škole firmou Electrolyte, s.r.o. Tato firma je poskytovatelem zdravotnických služeb (č.j. KK/684/ZD/21-1) a náklady spojené s testováním hradí zdravotní pojišťovny.

Odkaz na web zde: www.testovanizdarma.cz

Jak bude testování probíhat

  • Testovací tým dorazí k nám do školy a dle dohodnutého harmonogramu začne s testováním.
  • Jedná se o neinvazivní antigenní testování ze slin, které je vyhodnocováno na místě a zároveň se sbírají vzorky pro PCR testy, jejichž výsledky Vám přijdou elektronicky do 24 hodin
  • Netestuje se výtěrem z nosohltanu!
  • Testování je prováděno výhradně zdravotnickými pracovníky.
  • Testování v naší škole začne v pondělí 15.11.2021 a bude pokračovat v pravidelných intervalech.
  • Výsledky se ještě tentýž den odesílají e-žádankou do systému UZIS, kde si pak každý může stáhnout (ocko.uzis.cz) certifikát platný v rámci celé EU.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte třídní učitele.