Rubriky
Aktuality Covid-19

Informace k testování 22. a 29. listopadu 2021

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

Obecně pár informací k samotnému testování:

 • Screeningové testování bude tedy probíhá na všech školách po celé ČR včetně těch š kol, které mají místo poskytování vzdělávání v těch okresech, ve kterých již screeningové testování probíhalo
 • Testování proběhne ve dvou termínech – 22. a 29. 11. 2021
 • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
 • Testovat se bude antigenními testy, které budou standardně distribuovány školám (viz níže), na PCR testování nebude v tomto případě poskytován příspěvek ze státního rozpočtu
 • Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)
  • Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje)

Více informací ke screeningovému testování naleznete ZDE.

Školám budou poskytnuty (prostřednictvím ORP či jiným, v místě obvyklým  způsobem) testy ze zásob MŠMT (testy SEJOY). Počet testů, druh testu a celkové ocenění testů, které jsou jednotlivým školám určeny v plánované distribuci, je uveden v přiloženém distribučním seznamu. Distribuční seznamy jsou jako obvykle závazné. Množství testů určené v nich jednotlivým školám opět vychází z údajů, které tyto školy předaly v rámci mimořádného šetření COVID 5.

V případě škol z okresů, které v listopadu podle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví děti a žáky ještě netestovaly, zohledňuje jimi vykázaný zůstatek, počet dětí/žáků k testování, dva běhy testování a rezervu ve výši 4 %. Pokud školy z těchto okresů vykázaly dostatečné zásoby testů pro 2 kola testování, jsou v distribuční seznamech uvedeny s nulovým počtem distribuovaných testů.

V případě okresů, kde již testování probíhalo 1 . a 8 . listopadu 2021, resp. 8. a 15. listopadu 2021, je školám poskytován plný počet testů pro vykázaný počet dětí/žáků k testování a dva běhy testování. I zde je počítáno s rezervou ve výši 4 %. V těchto okresech jsou s nulovým počtem distribuovaných testů uváděny v distribučních seznamech školy, které nevykázaly žádné děti/ žáky k testování.

K testování použijte prosím testy z vašich zásob a stávající distribuce s ohledem na jejich datum expirace. Nejdříve tedy použijte testy, které expirují jako první.

Pokud školy nebudou mít v některých výjimečných případech dostatek testů k pokrytí testování ve dnech 22. a 29. listopadu, mohou se v týdnu od 22. listopadu 2021 obrátit na krajská pracoviště NPI, kde bude následně k dispozici určitá rezerva testů pro takové případy (v týdnu od 15. listopadu 2021 tyto požadavky nebudou ze strany NPI vyřizovány).

Průběh testování bude obdobný jako při plošném screeningovém testování v září, viz  web edu.cz – https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/.

MŠMT, 12. 11. 2021

Rubriky
Aktuality Covid-19

Uzavření tříd 1.A, 4.A, 4.B

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí KHS Ústí nad Labem došlo k uzavření tříd 1.A, 4.A a 4.B.

Žádost o ošetřovné pro zaměstnavatele Vám vystaví škola.

Kontaktujte třídní učitelku nebo sekretariat@zskratka.cz

1.A

 • uzavření třídy od 16. 11. do 23. 11. 2021
 • žáci, kteří nebyli pozitivní a mají aktuální negativní PCR test nastoupí 24. 11. 2021 k prezenční výuce
 • nezapomeňte si přihlásit obědy ve školní jídelně na tel.: 474 774 939 nebo mobil: 733 712 437

4.A

 • uzavření třídy od 16. 11. do 23. 11. 2021
 • doporučené datum testování žáků v karanténě, kteří nebyli pozitivní je nejdříve 22. a 23. 11. 2021 – PCR test.
 • žáci, kteří byli pozitivní musí dodržet čtrnáctidenní karanténu do 30. 11. 2021

4.B

 • uzavření třídy od 9. 11. do 16. 11. 2021
 • doporučené datum testování žáků v karanténě, kteří nebyli pozitivní je nejdříve 15. a 16. 11. 2021 – PCR test.

Ke stažení

Rubriky
Aktuality

2. sběrová akce 2021/2022

Přidej se k naší 2. sběrové akci 2021/2022

Vybíráme plastová víčka pouze od PET lahví, noviny, časopisy a letáky, které budou dané do papírové tašky, kartonové krabice nebo svázané provázkem.

Nebereme kartony a lepenku.

Termíny

29. 11. 2021

 • od 15:00 do 16:00

30. 11. 2021

 • od 7:30 do 9:00
 • od 15:00 do 16:00

1. 12. 2021

 • od 7:30 do 9:00
 • od 15:00 do 16:00
Rubriky
Aktuality

Třídní schůzky – listopad 2021

V týdnu od 22. – 26. 11. 2021 proběhnou plánované čtvrtletní třídní schůzky jinou formou (bez osobní přítomnosti zákonných zástupců).

Výsledky prospěchu a chování za 1. čtvrtletí budou pedagogové předávat zákonným zástupcům prostřednictvím BAKALÁŘŮ, on-line vysíláním, telefonicky nebo jinými informačními kanály.

Na základě dohody s třídními učiteli nebo vyučujícím daného předmětu se mohou výjimečně realizovat individuální konzultace.