Provoz školy

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy a v družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu. 

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu bude nadále poskytována péče viz. ZŠ Krátká určena pro děti zaměstnanců IZS.

Ošetřovné

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Škola nevyplňuje žádné potvrzení.  

Školní jídelna

Školní jídelna bude vydávat obědy v době od 11:45 do 13:00 hod.

Stravu Vám školní jídelna vydá pouze do přenosné nádoby. 

V případě žáků kteří se účastní prezenční výuky a zaměstnanců, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti, je možné, aby se stravovali v jídelně. Žáci, kteří se účastní distanční výuky a zaměstnanci, kteří práci nevykonávají osobně na pracovišti, si stravu mohou odebrat pouze výdejním okénkem, není možno stravu konzumovat na místě. 

Ochrana dýchacích cest

Děti od 2 do 15 let nemusí nosit respirátor, protože pro ně podle ministra Blatného nejsou dostupné. Nemohou ale používat dál podomácky vyrobenou roušku, musí to být nejméně zdravotnická obličejová maska nebo jiná s vyšší ochranou, například nanoroušky.

Vysvědčení

Vzhledem k současné situaci a vládním opatřením bude vysvědčení, respektive výpis z vysvědčení vydáván takto:

  • žáci 1. – 2. tříd dostanou výpis z vysvědčení 28. 1. 2021 poslední vyučovací hodinu
  • žáci 3. – 9. tříd dostanou výpis z vysvědčení nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání, tj. ve škole

Známky na výpisu z vysvědčení budou odpovídat známkám v informačním systému Bakaláři, který škola využívá ke komunikaci s žáky i rodiči. V tomto systému se můžete podívat na známky, které budou mít vaše děti (žáci) na vysvědčení s předstihem.

Veškeré informace a požadavky komunikujte v systému Bakaláři.

Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.