Stravné na leden 2021

Žáci 1. a 2. ročníků se budou stravovat ve školní jídelně – výdej bude dle předchozího režimu.

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, z důvodů mimořádných hygienických opatření, mají možnost obědy vyzvednout do jídlonosičů za dodržení všech hygienických předpisů (rozestup, roušky, dezinfekce).   

Výdejní doba pro žáky v distanční výuce bude probíhat od 12:15 – 13:30 hod. 

Obědy si musí každý přihlásit a odhlásit sám!  

Jídelníčky budou dávány na stránky průběžně. Jídelníček může být změněn. Děkujeme za pochopení.

Každý strávník si ručí za své přihlášení a odhlášení obědů přes systém Strava.cz nejpozději den předem nebo musí zavolat nejpozději do 7:30 hod. vedoucí školní jídelny!

Kontakt: 733 712 437

Stravné

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších novel.

Stravné se platí podle věku dítěte, který dosáhne ve školním roce od 1. 9. 2020 – do 31. 8. 2021 (včetně prázdnin)

STRAVNÉ SE HRADÍ PODLE VĚKU DÍTĚTE: 

  • stupeň – 6 – 10 let (24,- Kč) – 456,00 Kč 
  • stupeň – 11 – 14 let (26,- Kč) – 494,00 Kč
  • stupeň – 15 a více (27,- Kč) – 513,00 Kč

Stravné na leden 2021 nebudeme automaticky přihlašovat, každý si musí obědy přihlásit sám na www.strava.cz

Dodatečné pokyny:

  • Využívejte platby převodem na účet jídelny.
  • Hotově mohou platit pouze žáci, rodičům vstup zakázán.
  • 21.12. a 22.12. automaticky odhlášeno.
  • V době volna a o vánočních prázdninách je školní jídelna uzavřena.

Děkujeme.

V případě potřeby volejte na tel. 733 712 437