ZŠ Krátká určena pro děti zaměstnanců IZS

V případě zájmu o péči pro děti zaměstnanců IZS kontaktujte vedoucí školní družiny paní Markétu Ryvolovou na tel.: 736 472 815.

Na základě rozhodnutí hejtmana ústeckého kraje č. 146/2020/COV19 o určení školy nebo školského zařízení k vykonávání péče o děti za nouzového stavu byla ZŠ Krátká určena v čase od 7:00 hod, po dohodě od 6:00 do 16:00 hod., vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci zástupců, kteří jsou zaměstnanci:

 • bezpečnostních sborů;
 • obecní policie;
 • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
 • příslušníci ozbrojených sil;
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;

Povinnosti určené školy nebo školského zařízení

Vykonávat péči svými zaměstnanci spočívající zejména ve

 • vytvoření podmínek pro distanční výuku dětí (kterou zajišťuje jejich kmenová škola);
 • dozoru a dohledu zletilou osobou;− stravování (za tím účelem může být v provozu školní jídelna);
 • vedení základní evidence docházky dětí.

Všechny aktivity a péči je nutné vykonávat ve skupinách maximálně 30 dětí. Různé skupiny nesmí přicházet do styku při žádných činnostech. Počet dospělých není omezen, ale měl by být obdobný jako při běžné činnosti škol a školských zařízení.

Úplata se v tomto případě nehradí, a to ani za stravování.

Péče vykonávaná školským zařízením není standardní činností v režimu školských předpisů.

Obecná pravidla pro činnost škol a školských zařízení včetně stravování se uplatní pouze přiměřeně.

Pracovníci vykonávající péči o děti nemusí mít nutně odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků.

Ošetřovné

Zákonní zástupci dětí ve věku od 3 do 10 let výše uvedených profesí, pro které kraj nebo primátor hl. m. Prahy určí školu nebo školské zařízení, nemají po dobu pobytu v takto určené škole nebo školském zařízení nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy).