Projekt Vesmír

V květnu nadaní žáci ze třetích tříd dokončili pod vedením paní učitelky Novotné projekt „Vesmír“.