Den dětí

V pátek 31. 5. 2024 si připravily děti ze 6. B pod vedením třídní učitelky Terezy Kantové zábavné hry a sportovní soutěže ke Dni dětí pro malé spolužáky z 1. C. Malé děti se rozdělily do dvojic a šly si zasoutěžit. Běhaly v pytlích, trefovaly se míčem na bránu, luštily šifrové písmo, poznávaly podle zvuku nejrůznější dobroty a předměty, skládaly puzzle… Šesťáci byli opravdu moc nápadití. Na oplátku byly děti z 6. B pozvány do třídy 1. C. Musely zodpovědět malý kvíz přečtený prvňáčky a pak si prohlédly fotografie ze své bývalé první třídy. Ty vyvolaly salvy smíchu, ale také nostalgické vzpomínky. Na závěr byly všechny děti odměněny dobrotami a udělaly si společné foto.
Moc děkuji dětem ze 6.B za pěkný přístup k dětem z 1.C a paní učitelce Kantové za přípravu akce a spolupráci.

Třídní učitelka 1. C Jana Kokmanová