Žádost o náhradu škody – úrazu

Vyhláška 64/2005 Sb.

Vyhláška 57/2010 Sb.

Pojištění odpovědnost za škodu – pro poškozeného