Rubriky
Projekty

Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné

stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně, tj. žáci prvních až pátých ročníků základních škol. Podrobnější informace získáte na webových stránkách MŠMT

 

Rubriky
Projekty

Partnerství škol Comenius

Do realizace projektu se zapojí spolu se svými vyučujícími žáci 1. – 9. ročníku a bude přizvána rodičovská veřejnost, zástupci místní samosprávy i široká veřejnost tak, aby byly naplněny cíle projektu.

Projektový koordinátor: Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie, Poland  

Partneři projektu:

 • Hamiyet Sevil İlköğretim Okulu, Turkey
 • Scoala cu Claselei I-VIII „Lucian Grigorescu“, Romania
 • Ramon y Cajal, Spain
 • Tallinna Laagna Gümnaasium, Estonia
 • Základní škola, Klášterec nad ohří, Krátká 676, okres Chomutov, Czech republic
 • Средно общооразователно училище „Иван Вазов“ (Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte Ivan Vazov), Pleven, Bulgaria
 • Osnovna škola Ivana Mažuranića, Vinkovici, Croatia
 • Escola Básica de Campelo, Baião, Portugal
Rubriky
Projekty

Společně se zlepšujeme

Příjemce dotace: Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011734

Období realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 2.520.658, – Kč hradíme tyto aktivity:

Základní škola:

 • Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
 • Školní psycholog – personální podpora ZŠ
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
 • Zapojení ICT technika do výuky ZŠ
 • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Školní družina:

 • Školní asistent – personální podpora ŠD
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
 • Projektový den ve ŠD

Školní klub:

 • Školní asistent – personální podpora ŠD
 • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ