Informace o vydávání ošetřovného

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/ případně České správy sociálního zabezpečení https://www.cssz.cz/ 

ČSSZ: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14.10.2020.

Nárok na ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy bude možné čerpat v období od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020.