Zasadili jsme si stromy

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 se třída 5. C ze ZŠ Krátká přidala k městské výzvě Klášterce nad Ohří a zasadila si “svůj” strom. Snad HABR dobře poroste a bude dělat radost nejen jim.

V pátek 28. 04. 2023 si „své“ stromy OKRASNOU JABLOŇ A JAVOR MLÉČ u parkurového hřiště v ulici Žitná a Ječná zasadili i žáci 3. A a 5. B.  Také jsme ten den měli díky městu Klášterci možnost zasadit si strom v cykloparku pod Královéhradeckou ulicí. Třída 9. B se toho zhostila plnou silou a nyní mají tzv. svoje místo setkání u svého stromu Olše lepkavé. Olši přejeme klidný a krásný růst.