Výtvarná soutěž: O nejhezčí vánoční ozdobu 2023

26. ročník výtvarné soutěže O nejhezčí vánoční ozdobu

Podmínky soutěže:

  • účastnit se mohou všichni žáci naší školy od 1. do 9.třídy
  • ozdoby mohou být vyrobené z různých materiálů (papíru, textilu, přírodnin …), musí je žák vyrobit sám
  • ozdoby budou žáci odevzdávat své p. uč. třídní, p. uč. Rulcové nebo p. uč. Novotné do 4. 12. 2023
  • ozdoby musí být označené: Jméno, příjmení, třída, (ozdoby bez označení nebudou zařazené do soutěže)
  • vyhodnocení proběhne 20. 12. 2023
  • kategorie: 1. – 1.třídy, 2. – 2.třídy … 9. – 9.třídy

Těšíme se na Vaši účast.