Volby do školské rady

Harmonogram voleb do ŠKOLSKÉ RADY při Základní škole, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov, funkční období 2021 – 2023

Volby do ŠR proběhnou podle Volebního řádu ŠR (dále jen VŘ) ze dne 27. 9. 2017

Vážení rodiče,

ŠKOLSKÁ RADA je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

I. kolo voleb

I. kolo voleb proběhne v době od 4. 5. 2021 – 18. 5. 2021 do 12:00 hod. V prvním kole voleb navrhují zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci (dále jen oprávnění voliči) kandidáty na členství ve ŠKOLSKÉ RADĚ.

Příjmem návrhů je pověřena sekretářka školy Hana Dušková.

II. kolo voleb

II. kolo voleb proběhne 1. 6. 2021 v době od 8:00 – 16:00 hod. Podmínkou účasti kandidáta ve II. kole voleb je jeho písemný souhlas s kandidaturou a doložení způsobilosti k právním úkonům.

Volební komise:

Ředitel školy jmenoval v souladu s VŘ volební komisi ve složení:

  • Mgr. Petra Vostrá, předsedkyně
  • Mgr. Ivana Blažková, člen
  • Paní Hana Dušková, člen

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Harmonogram voleb je v souladu s VŘ.

Zveřejněn 20. 4. 2021 dálkovým přístupem na www.zskratka.cz  a ve vestibulu školy.

Pravomoci Školské rady definuje zákon 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon). 

Mgr. Petr Opava, ředitel školy

Ke stažení