Návrat dětí do škol 12.4.2021

 Zahájení výuky v 8:00 hod. podle rozvrhu hodin bez půleného vyučování (rotační výuka v příloze).

Prezenční výuku začíná skupina A 12. 4. 2021 a další týden 19. 4. 2021 skupina B.

  • Testování proběhne podle manuálu testování MŠMT v první vyučovací hodině pod dohledem třídních učitelů (určené testovací dny pondělí a čtvrtek).
  • Školní jídelna bude vydávat obědy pro žáky v distanční výuce v době od 13:15 do 13:45 hod. Oběd je možno vyzvednout do jídlonosičů nebo zkonzumovat přímo v jídelně školy za dodržení hygienických požadavků. Přihlásit obědy můžete v pondělí 12. 4. 2021 telefonicky do 8:30 hod. u vedoucí školní jídelny 733 712 437.

Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.

  • Školní družina funguje pro žáky účastnící se prezenční výuky v běžném režimu při dodržení všech hygienických požadavků.

Bližší informace dostanete od třídních učitelů.

Informace k ošetřovnému od 12.4.2021

Bližsí informace k ošetřovnému najdete na webu ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-aktualne-zavedeni-rotacni-vyuky-narok-v-dobe-velikonocnich-svatku

Ke stažení