Velikonoční pochod

Třída 6.B 5. 4. 2023 uspořádala pochod za velikonočním vajíčkem pro 1.B. ZŠ Krátká. Na závěr i s obědem – opékání buřtů.