Testování žáků

  • Žáci 1. ročníků se budou testovat 2. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021.

  • Žáci 2. – 9. ročníků se budou testovat 1. 9., 6. 9.  a 9. 9. 2021.

  • Žáci očkovaní – předají certifikát třídnímu učiteli.

  • Žáci v ochranné lhůtě – po prodělaném COVIDU předají potvrzení třídnímu učiteli.

  • Žáci, kteří jsou otestovaní přes laboratoř – předají potvrzení o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu třídnímu učiteli.

     

V případě, že bude někdo odmítat testování, je dotyčný povinen po celou dobu přítomnosti ve škole nosit ochranu dýchacích cest!

  • Testovaní žáci se mohou ve třídě pohybovat bez roušky.
  • Žáci při vstupu do budovy školy budou mít roušky a zákonní zástupci respirátor.