Testování tělesné zdatnosti žáků ZŠ a SŠ

Ve školním roce 2022/2023 bude realizována poslední a zcela zásadní součást tematického šetření, kterou je problematika praktického hodnocení stavu tělesné zdatnosti žáků vybraných ročníků základních a středních škol

Testování zdatnosti bude realizováno na základních a středních školách v období měsíců října a listopadu 2022. Testování se bude týkat žáků 3. a 7. ročníků základních škol a žáků 2. ročníků středních škol, včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Více informací najdete k testování najdete ZDE, nebo si stáhněte PDF dokument níže, který je doplněn i o grafickou část.

Ke stažení