Technika je zábava

V pondělí 29. dubna 20 zájemců z 8. ročníku navštívilo Střední průmyslovou školu v Ostrově. V rámci akce Technika je zábava mají žáci možnost vyzkoušet si připravené aktivity z oborů Elektrotechnika, Informační technologie, Strojírenství, Autotronik, Mechanik – opravář motorových vozidel, Nástrojař a Veřejnosprávní činnost. Za dobře vykonané úkoly získává každý žák body. První místo s největším počtem bodů získalo družstvo, v kterém soutěžili žáci z 8. B a 8. C: Anička Yen Nhi Nguyen, Jan Kolman, Miroslav Majzner, Markéta Porubská a Klára Semanová.