Soutěž o nejhezčí velikonoční kraslici

Srdečně Vás zveme na 21.ročník výtvarné soutěže O nejhezčí velikonoční kraslici. 

Soutěž je určená pro všechny žáky naší školy, mohou se zúčastnit jednotlivci nebo celé kolektivy – třídy.

Podmínky účasti

Každý účastník si připraví vlastnoručně vyrobenou (ne kupovanou) kraslici (je povolen jakýkoliv materiál i libovolná technika).

Datum odevzdání: do pondělí  28.března 2022 (žáci nebo p. uč třídní 1. -5. tříd odevzdají p. uč. Rulcové, žáci 6.-9.tříd odevzdají práce p. uč. Novotné do kabinetu č.84). 

U každé kraslice musí být lístek se jménem, třídou a stužkou (pokud se bude zavěšovat).

Vyhodnocení soutěže proběhne ve středu 12.dubna 2022.

Těšíme se na Vaše krásné kraslice.

Velikonoce