Ředitelské volno 9. a 10. 5. 2024

Oznámení o vyhlášení volného dne (ředitelské volno)

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů, (revize zařízení požární ochrany, deratizace objektu), na dny 09.05. a 10.05.2024 volný den (ředitelské volno). Škola a školní jídelna bude uzavřena. Školní družina bude v případě zájmu zákonných zástupců žáků otevřena.


Mgr. Petr Opava, ředitel školy