Provoz školy od 27.2. – 21.3.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy a v družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu. 

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu bude nadále poskytována péče viz ZŠ Krátká určena pro děti zaměstnanců IZS.

Ošetřovné

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Škola nevyplňuje žádné potvrzení.

S přáním pevného zdraví
ZŠ Krátká