Provoz ŠJ od 18. 11. 2020

Žáci 1. a 2. ročníků (prezenční vzdělávaní) se budou stravovat na základě pokynů třídního učitele. 

Obědy budou vydány na talíř za dodržení všech hygienických předpisů (rozestup, počet míst u stolu, roušky, dezinfekce).

Obědy si musí každý přihlásit a odhlásit sám!

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, z důvodů mimořádných hygienických opatření, mají možnost stravování ve školní jídelně..

Výdejní doba bude od 12:15 do 13:00 hod.

Obědy budou vydány na talíř nebo do jídlonosiče za dodržení všech hygienických předpisů (rozestup, počet míst u stolu, roušky, dezinfekce). 

Obědy si musí každý přihlásit a odhlásit sám!

Jídelníčky budou dávány na stránky průběžně. Jídelníček může být změněn. Děkujeme za pochopení.

Každý strávník si ručí za své přihlášení a odhlášení obědů přes systém Strava.cz nejpozději den předem nebo musí zavolat nejpozději do 7:30 hod. vedoucí školní jídelny!

Kontakt: 733 712 437