Novinky v provozu od pondělí 30. listopadu 2020

1. stupeň ZŠ

Od 30. 11. 2020 prezenční výuka již pro všechny ročníky 1. stupně.

2. stupeň ZŠ

Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ

Od 30. 11. 2020 – žáci 9. ročníků se budou účastnit výuky bez střídaní.

Pro ostatní 2. stupeň ZŠ

Lichý týden: prezenční výuka pro 6. A, 6. B, 6. C a 8. A od 30. 11. 2020

Sudý týden: prezenční výuka pro 7. A, 7. B, 7. C, 8. B a 8. C od 7. 12. 2020

Toto rozdělení je s ohledem na počet žáků v budově školy.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce. Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce2020/2021 vzhledem ke covid-19 ( https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W).Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY), popřípadě každých 30 min. Pravidla nošení ochrany úst a nosu1 jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb. Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat.V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden v manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, popřípadě na webových stránkách KHS.