Projektový den Lišky Bystroušky

Ve čtvrtek 25. 5. se konal pro 4. ročníky Projektový den Lišky Bystroušky pořádaný spolkem Srdcem k přírodě na téma Lesní ekosystém, práce v lese a naše zvěř.

Děti si uvědomily, jaký význam má les pro člověka. Seznámily se s funkcí lesního ekosystému a významem lesa v koloběhu vody. Byl jim přiblížen způsob života a soužití rostlin a živočichů zaměřených např. na lýkožrouta smrkového (lesního škůdce). Naučily se, jak před ním mohou les ochránit. Dozvěděly se, proč se kácejí stromy a jaký vliv to má na další růst stromů. Měřily tloušťku (obvod) stromu, seznámily se nejčastějšími měřidly (průměrka, pásmo). Vyhledávaly nemocné stromy, stromy vhodné na dřevo aj. Dozvěděly se, jak se jmenuje nejmohutnější strom na světě (sekvojovec kalifornský), nejstarší doložený strom tohoto druhu rostl 3266 let. Seznámily se s významem myslivosti v redukci lesní zvěře. Rozpoznávaly lesní zvěř dle kožešin, lebky živočichů. Pozorovaly ji i pomocí dalekohledu. Uvědomily si rozdíl mezi rohem a parohem, který si mohly prohlédnout. Uvědomily si funkci paroží, naučily se, jak se počítá paroží. Dozvěděly se, o co se stará v lese lesník a jak se o něj stará myslivec. Také už ví, co do lesa patří, a co naopak ne.

Byla to velice pěkně připravená akce, která se vydařila. Děti si tuto akci užily a ještě se dozvěděly mnoho nových informací, které jim pomohou k vzájemnému respektu nejen k druhým lidem, ale i k přírodě a životnímu prostředí.