Mediální vzdělávání žáků

Z různých medií se na nás hrne spousta informací a jen málo kdo se dokáže zorientovat a poznat, které jsou pravdivé a které nikoliv. Díky projektu organizace RADKA, z.s. „Mediální prostor je výzvou“ podpořeného Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti, se k žákům dostaly informace zaměřené na témata mediálního tlaku, rozpoznání Fake news a dezinformací, ale také na problematiku sociálních sítí. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Děkujeme za přípravu a realizaci paní Bc. Stanislavě Hamákové, DiS. a jejím kolegyním.

Realizované tematické přednášky a workshopy

  • 2. ROČNÍK – pohádka „Online ZOO“
  • 3. ROČNÍK – „Jak na sociální sítě“
  • 7. ROČNÍK – „Digistories Nela“
  • 8. ROČNÍK – „Sociální sítě a internet“
  • 9. ROČNÍK – „ Rizika kyberprostoru“

Ve čtvrtých, pátých a šestých ročnících proběhly přednášky zaměřené na problematiku kyberprostoru a kyberšikany, které realizovala Policie České republiky.

Ing. Jaroslava Pokorná