Návštěva z Biebergemundu

Možná si naši bývalí žáci rádi připomenou výměnné pobyty, které byly pravidelně organizovány od školního roku 1996/1997 mezi naší školou a školou v německém Biebergemundu. Ano, je tomu 27 let, kdy nás poprvé po výměně 2 dopisů navštívili učitelé tamní školy, pan Thomas a paní Anita. Následovala návštěva našeho bývalého pana ředitele Jana Musila s několika kolegy v partnerské škole. A pak už pilovali naši žáci vždy na podzim němčinu v německých rodinách a jejich kamarádi jezdili k nám na jarní pobyt. Přestože výměnné pobyty před několika lety skončily, tak přátelství bývalých kolegů z partnerské a naší školy trvá. Ve dnech 25.7. – 28.7. jsme mohli společně zavzpomínat a sdílet nové zážitky. Fotografie zachycují krátké, leč srdečné setkáni s panem ředitelem Petrem Opavou v ZŠ Krátké. Tak zase někdy příště…

Mgr. Soňa Jirovcová