Volební řád ŠR

Souhlas s kandidaturou a prohlášení kandidáta

Školský zákon § 167-168

Harmonogram voleb do ŠR