Nadstandardní aktivity školy

Tělesná výchova – příloha č. 1 – bruslení

Tělesná výchova – příloha č. 1

D – ŠVP – školní klub

C – ŠVP – školní družina

A – ŠVP – základní vzdělávání

Preventivní program 2017-2018