Den s… knižním hrdinou

Dne 28. března se na Základní škole Krátká konala zajímavá akce s názvem „Den s…knižním hrdinou“, která se uskutečnila v rámci Měsíce knihy. Akce se zúčastnili převážně žáci prvního stupně, kteří se svými učiteli prozkoumávali svět knih a společně si užívali různé aktivity s tématem „Můj oblíbený knižní hrdina“.

Děti pracovaly ve skupinách a každá třída se věnovala jinému způsobu práce s knihami. V rámci čtenářských dílen mohly děti prezentovat své oblíbené knižní postavy a diskutovat o nich s ostatními spolužáky. Dále se děti věnovaly pracovním listům, kde plnily úkoly, které souvisely s knihami, které četly. Tyto aktivity pomáhají dětem rozvíjet schopnosti kritického myšlení a podporují jejich čtenářskou gramotnost.

Jednou z nejzábavnějších aktivit byla přehlídka, kde se děti mohly obléci do kostýmů svých oblíbených knižních hrdinů a ukázat se ostatním spolužákům. Byly tu různé pohádkové bytosti, komiksoví hrdinové, postavy z dobrodružných příběhů a mnoho dalších. Děti mohly ukázat svou kreativitu a fantazii, což bylo pro ně velmi motivující.

Další zábavnou aktivitou bylo hádání, kde děti musely na základě popisu uhodnout, o jakou postavu se jedná. Tuto hru si děti užily a zároveň si procvičily své znalosti knižních hrdinů.

Celá akce byla velmi úspěšná a účastníky bavila. Takové aktivity jsou pro děti velmi důležité, protože podporují rozvoj jejich představivosti, kreativity a čtenářské gramotnosti.